Björkvisp

175,00 kr

Vacker, traditionell visp i björkris, ca 33 cm lång. Tillverkad av Tryggve Johansson, Norrköping.

 

I lövsprickningen, när saven stiger, släpper barken lätt på björkris. Björkriset ska
vara nybrutet och grenarna skalas rena från bark så de blir alldeles vita.
Varukorg